شوره گیـر کولـر معجزه گـر

شوره گیـر کولـر معجزه گـر

این محصول در حدود 80 تا 90 درصد از شوره زدن پوشال و سایر اجزاء كولر جلوگیری می كند و به خاطر اینكه حالت جامد دارد، در آب تا چند ماه پایدار است و با استفاده صحیح از آن برای یك فصل كاركرد كولر، به راحتی جوابگو می باشد، البته توصیه ما تعویض هر دو عدد شوره گیر پس از دو ماه و جایگزین آن با 2 عدد شوره گیر جدید می باشد كه در این حالت بیشترین نتیجه از آن بدست خواهد آمد.

 • جذب یا خنثی سازی شوره و رسوبات درون كولر
 • كمك به سالم ماندن پوشال‌های كولر جهت هوادهی بهتر
 • جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی درب و بدنه كولر
 • صرفه جویی در مصرف پوشال و جلوگیری از سرویس مكرر

معرفـی

 • جذب یا خنثی سازی شوره و رسوبات درون كولر
 • كمك به سالم ماندن پوشال‌های كولر جهت هوادهی بهتر
 • جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی درب و بدنه كولر
 • صرفه جویی در مصرف پوشال و جلوگیری از سرویس مكرر

 • سختی آب: 80
 • طول عمر مناسب: 2 ماه
 • کاهش شوره 99%
 • ساخت: ایران
پارامترها شرح

شکل :

مایع

بو :

بی بو ، بوی محصول

دانسیته در C°20 :

g/cm3 14/1

اشتعال :

این محصول خود اشتعال نیست.

رنگ :

شفاف، بدون رنگ

PH :

3/6-5/5

حلالیت در آب :

کاملاً مخلوط (اختلال با آب)

خطر انفجار :

این محصول قابل انفجار نیست.

پارامترها شرح

شکل :

مایع

بو :

بی بو ، بوی محصول

دانسیته در C°20 :

g/cm3 14/1

اشتعال :

این محصول خود اشتعال نیست.

رنگ :

شفاف، بدون رنگ

PH :

3/6-5/5

حلالیت در آب :

کاملاً مخلوط (اختلال با آب)

خطر انفجار :

این محصول قابل انفجار نیست.

هر یك ماه با قرار دادن یك عدد شوره گیر معجزه گردر سبدی جداگانه، همانند سبد پمپ آب كولر (و یا 2 عدد شوره گیر برای 2 ماه)تمام رسوبات و شوره آب (گچ ، آهك و املاح مضر دیگر)جذب شوره گیر شده و به حجم آن اضافه می گردد.