روان کننده کانوایر LP100

روان کننده کانوایر LP100

LP100 پنتا جهت سهولت انتقال ظروف PET و CAN روي كانوايرهاي استيل و پلیمری مناسب است.

نام تجاری: روان کننده کانوایر LP-100 پنتا

کاربرد محصول : LP100 پنتا جهت سهولت انتقال ظروف PET و CAN روي كانوايرهاي استيل و پلیمری مناسب است.