روان کننده کانوایر  LP110

روان کننده کانوایر LP110

LP-110 پنتا جهت سهولت انتقال ظروف  Can , Pet و پلی اتیلن روی کانوایرهای استیل و پلیمری مناسب است .

نام تجاری: روان کننده کانوایر LP-110 پنتا

کاربرد محصول : LP-110 پنتا جهت سهولت انتقال ظروف  Can , Pet و پلی اتیلن روی کانوایرهای استیل و پلیمری مناسب است .