روان کننده کانوایر LT110

روان کننده کانوایر LT110

روان کننده کانوایر LT100 پنتا جهت سهولت انتقال ظروف تتراپک ،  Pet، تترارکس ،  Combiblok و ... روی کانوایرهای پلاستیکی و تفلونی مناسب است .

 

نام تجاری: روان کننده کانوایر LT-110 پنتا 

کاربرد محصول : روان کننده کانوایر LT-110 پنتا  جهت سهولت انتقال ظروف تتراپک ،  Pet، تترارکس ،  Combiblok و ... روی کانوایرهای پلاستیکی و تفلونی مناسب است .